Producent kruszywa naturalnego

Jesteśmy producentem kruszywa naturalnego w kolejnej trzeciej eksploatowanej żwirowni oraz dystrybutorem kruszywa kamienia łamanego z kamieniołomu w Lesznem Górnej . Dodatkowo zajmujemy się sprzedażą ziemi ogrodniczej ( torfu niskiego) pozyskiwanego z odkrywki naszej żwirowni Prowadzimy systematyczne badania naszych produktów zgodnie z zakładową kontrolą produkcji opartą na Dyrektywach Unijnych , Certyfikacie ISO 9001 z 2001 oraz Polskich normach dotyczących kruszyw

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt pn.:
Wzrost konkurencyjności firmy BUDTOR BESTWINA poprzez zakup nowoczesnego parku maszynowego celem wprowadzenia na rynek ulepszonych produktów w Żwirowni Kaniów

Całkowita wartość projektu: 1’968’000.00 zł, Wartość dofinansowania: 800’000.00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl