Deklaracje

LpNiepowtarzalny kod identyfikacyjnyIdentyfikator wyrobu budowlanegoPlik do pobrania
Nr 1/2017KB-8/16-BUDTOR KaniówŻwir i grys otoczaków płukany 8/16mm 
Nr 2/2017KB-2/8-BUDTOR KaniówŻwir i grys otoczaków płukany 2/8mm 
Nr 3/2017KB-0/2-BUDTOR KaniówPiasek płukany 0/2mm 
Nr 4/2017KB-0/63-BUDTOR KaniówMieszanka kruszywa naturalnego 0/63mm (Pospółka) 
Nr 5/2017KOSBUD LesznaKamien do robót Hydrotechnicznych 
Nr 6/2017KOSBUD LesznaKruszywo łamane kliniec 2-5mm 
Nr 7/2017KOSBUD LesznaKruszywo łamane kliniec 2-8mm 
Nr 8/2017KOSBUD LesznaKruszywo łamane kliniec 16-31.5mm 
Nr 9/2017KOSBUD LesznaKruszywo łamane tłuczen 31.5-63mm 
Nr 10/2017KOSBUD LesznaKruszywo łamane kliniec 8-16mm 
Nr 11/2017KOSBUD LesznaMieszanka kruszywa 0-63mm 
Nr 12/2017KOSBUD LesznaMieszanka kruszywa 0-31.5mm 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt pn.:
Wzrost konkurencyjności firmy BUDTOR BESTWINA poprzez zakup nowoczesnego parku maszynowego celem wprowadzenia na rynek ulepszonych produktów w Żwirowni Kaniów

Całkowita wartość projektu: 1’968’000.00 zł, Wartość dofinansowania: 800’000.00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl