Dotyczy rostrzygnięcia przetargu na trafo - szczegóły w pliku załącznika .
Dotyczy rostrzygnięcia przetargu na trafo - szczegóły w pliku załącznika
Zamawiający BUDTOR BESTWINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 43-512 BESTWINA Opis przedmiotu zamówienia:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt pn.:
Wzrost konkurencyjności firmy BUDTOR BESTWINA poprzez zakup nowoczesnego parku maszynowego celem wprowadzenia na rynek ulepszonych produktów w Żwirowni Kaniów

Całkowita wartość projektu: 1’968’000.00 zł, Wartość dofinansowania: 800’000.00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl