Profil działalności

Jesteśmy w rejonie największą żwirownią, a dzięki wysokim kwalifikacją personelu , zdobytymi doświadczeniami , oraz wdrożeniu i certyfikowa-nemu od 2001 roku systemowi jakości ISO 9001 oferowane przez nas wyroby spełniają przyporządkowane normy zadawalają naszych klientów i pozwalają na pozyskiwanie nowych.

Aktualnie firma zajmuje się produkcją kruszyw:
  • Kruszyw naturalnych do robót budowlanych
  • Sprzedaż ziemi ogrodniczej
  • Dystrybucją kruszyw łamanych
  • Wykonywanie gabionów i umocnień

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt pn.:
Wzrost konkurencyjności firmy BUDTOR BESTWINA poprzez zakup nowoczesnego parku maszynowego celem wprowadzenia na rynek ulepszonych produktów w Żwirowni Kaniów

Całkowita wartość projektu: 1’968’000.00 zł, Wartość dofinansowania: 800’000.00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl