Oferta

Firma zajmuje się produkcją kruszyw naturalnych do robót budowlanych, betonu , drenaży, filtracji oraz jako materiał podsypkowy i zasypowy. Sprzedawana ziemia ogrodnicza o ph 6,5 doskonale nadaje się do ogro-dów, tworzenie zieleńcy.

Trudnimy się również dystrybucją kruszyw łamanych do robót na podbudowy dróg ,placów , wykonywanie gabionów i umocnień z naszego kamieniołomu w Lesznej Górnej.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt pn.:
Wzrost konkurencyjności firmy BUDTOR BESTWINA poprzez zakup nowoczesnego parku maszynowego celem wprowadzenia na rynek ulepszonych produktów w Żwirowni Kaniów

Całkowita wartość projektu: 1’968’000.00 zł, Wartość dofinansowania: 800’000.00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl